In vivo kutan anti-nukleär antikropp (ANA) -positivitet vid paliserad neutrofil och granulomatös dermatit

Palisaderad neutrofil och granulomatös dermatit (PNGD) är vanligtvis associerad med underliggande systemiska inflammatoriska och neoplastiska sjukdomar, infektioner och läkemedelsreaktioner. Kutana anti-nukleära antikroppar (ANA) in vivo har beskrivits i hudbiopsier från patienter med kända autoimmuna störningar, men inte tidigare rapporterats vid inställningen av PNGD. Vi presenterar två patienter med systemisk lupus erythematosus (SLE) och histopatologiskt bekräftad PNGD. Direktstudier av immunofluorescens (DIF) avslöjade in vivo kutan ANA-positivitet hos båda patienterna. DIF-resultat i huden speglade serumens autoantikroppsresultat. ANA-positivitet i hudprover rapporteras som mycket förutsägbar för systemiska bindvävssjukdomar (SCTD), även om specifik testning för närvarande inte rekommenderas som en del av laboratoriets upparbetning eller diagnostiska kriterier för dessa störningar. I denna fallrapport återspeglar positiva ANA-resultat i hudbiopsier av PNGD serologiska fynd och kliniska bevis på SLE hos båda patienterna. Kutan ANA-positivitet in vivo är ett intressant och stödjande resultat i PNGD vid inställningen av SCTD. Denna artikel är skyddad av upphovsrätt. Alla rättigheter förbehållna.