anti mouse

Polyclonal Goat anti-GST α-form

GST-ANTI-1 50 uL
EUR 280

Polyclonal Goat anti-GST μ-form

GST-ANTI-2 50 uL
EUR 280

Polyclonal Goat anti-GST p-form

GST-ANTI-3 50 uL
EUR 280

anti-mouse VLK

AR03-PA0002 100 ul
EUR 334
Description: Rabbit polyclonal to VLK

UltraTek Anti-Mouse

ABJ008 8 ml
EUR 80

UltraTek Anti-Mouse

ABJ015 15 ml
EUR 98

UltraTek Anti-Mouse

ABJ125 125 ml
EUR 228

UltraTek Anti-Mouse

ABJ500 500 ml
EUR 554

UltraTek Anti-Mouse

ABJ999 1000 ml
EUR 934

SensiTek Anti-Mouse

ABC008 8 ml
EUR 71

SensiTek Anti-Mouse

ABC015 15 ml
EUR 80

SensiTek Anti-Mouse

ABC125 125 ml
EUR 176

SensiTek Anti-Mouse

ABC500 500 ml
EUR 420

SensiTek Anti-Mouse

ABC999 1000 ml
EUR 711

Mouse anti IgA1

10-I06A 1 mg
EUR 308
Description: Mouse anti IgA1 antibody

Mouse Anti-FcεRIα

MOFCeRIaAP(V100) 100 ug
EUR 50

Mouse Anti-FcεRIα

MOFCeRIaAP(V25) 25 ug
EUR 50

Mouse Anti-FcεRIα

MOFCeRIaB(V100) 100 ug
EUR 50

Mouse Anti-FcεRIα

MOFCeRIaB(V25) 25 ug
EUR 50

Mouse Anti-FcεRIα

MOFCeRIaCFB(V100) 100 ug
EUR 50

Mouse Anti-FcεRIα

MOFCeRIaCFB(V25) 25 ug
EUR 50

Mouse Anti-FcεRIα

MOFCeRIaF(V100) 100 ug
EUR 50

Mouse Anti-FcεRIα

MOFCeRIaF(V25) 25 ug
EUR 50

Mouse Anti-FcεRIα

MOFCeRIaF(V500) 500 ug
EUR 50

Mouse Anti-FcεRIα

MOFCeRIaPE(V100) 100 ug
EUR 50

Mouse Anti-FcεRIα

MOFCeRIaPE(V25) 25 ug
EUR 50

Mouse Anti-FcεRIα

MOFCeRIaPP(V100) 100 ug
EUR 50

Mouse Anti-FcεRIα

MOFCeRIaPP(V25) 25 ug
EUR 50

Mouse Anti-FcεRIα

MOFCeRIaPP55(V100) 100 ug
EUR 50

Mouse Anti-FcεRIα

MOFCeRIaPP55(V25) 25 ug
EUR 50

Mouse Anti-FcεRIα

MOFCeRIaPU(V100) 100 ug
EUR 50

Mouse Anti-FcεRIα

MOFCeRIaPU(V500) 500 ug
EUR 50

Mouse Anti-IL2

MOIL2A(V100) 100 ug
EUR 50

Mouse Anti-IL2

MOIL2A(V25) 25 ug
EUR 50

Mouse Anti-IL2

MOIL2B(V100) 100 ug
EUR 50

Mouse Anti-IL2

MOIL2B(V25) 25 ug
EUR 50

Mouse Anti-IL2

MOIL2CFB(V100) 100 ug
EUR 50

Mouse Anti-IL2

MOIL2CFB(V25) 25 ug
EUR 50

Mouse Anti-IL2

MOIL2F(V100) 100 ug
EUR 50

Mouse Anti-IL2

MOIL2F(V25) 25 ug
EUR 50

Mouse Anti-IL2

MOIL2F(V500) 500 ug
EUR 50

Mouse Anti-IL2

MOIL2PE(V100) 100 ug
EUR 50

Mouse Anti-IL2

MOIL2PE(V25) 25 ug
EUR 50

Mouse Anti-IL2

MOIL2PP(V100) 100 ug
EUR 50

Mouse Anti-IL2

MOIL2PP(V25) 25 ug
EUR 50

Mouse Anti-IL2

MOIL2PP5.5(V100) 100 ug
EUR 50

Mouse Anti-IL2

MOIL2PP5.5(V25) 25 ug
EUR 50

Mouse Anti-IL2

MOIL2PU(V100) 100 ug
EUR 50

Mouse Anti-IL2

MOIL2PU(V500) 500 ug
EUR 50

Mouse Anti-IL4

MOIL4A(V100) 100 ug
EUR 50